SERVEIS

Dissenyem i gestionem projectes d’acció educativa i sociocultural de servei a les persones.

Estem especialitzats en el disseny, programació, dinamització i avaluació de projectes pedagògics i d’intervenció social de serveis a les persones i en la gestió d’equipaments, programes i activitats de caire lúdic, social i cultural adreçats al desenvolupament personal i comunitari.

Treballem per a que les persones tinguin un bon servei i una bona gestió dels equipaments que utilitzen. Els projectes dissenyats pels nostres equips de professionals s’estructuren d’acord a la realitat del territori. Creixen i s’adapten a partir de l’acció quotidiana.

Programes de serveis auxiliars, administratius i d’atenció a les persones per a entitats públiques i privades

Atenció i informació a les persones, servei auxiliar de control d’accessos, espais de trobada i cafeteria en equipaments públics i privats.

Atenció i informació a les persones
 
·Benvinguda i acollida a les persones que accedeixen als equipaments.
·Comunicació d’informació rellevant presencial i telefònicament.
·Recull de queixes o suggeriments dels usuaris i usuàries.
·Tasques administratives de suport al personal tècnic del servei.
·Tasques de control de les mesures d’higiene i seguretat.
·Primera atenció a professionals i agents implicats en la correcta gestió del centre.
·Seguiment i supervisió del servei de manteniment.          
 
Servei auxiliar de control d’accessos a equipaments
 
·Obertura i tancament dels centres en els horaris establerts.
·Control de les entrades i sortides de correspondència i paqueteria.
·Gestió i supervisió del manteniment del centre.
·Reforç de la neteja diària dels centres, si s’escau.
 
Espais de trobada i cafeteria als equipaments
 
·Obertura i tancament dels equipaments o espais habilitats ens els horaris establerts.
·Gestió de l’espai de cafeteria, com a eix central dels espais socials, culturals i lúdics dels centres, complementant la seva activitat.
·Elaboració, conservació, manipulació i venda de begudes o àpats simples.
·Neteja integral i desinfecció dels estris, materials i de les instal·lacions diàriament.

Programes d’envelliment actiu i equipaments per a Gent Gran

Promoció de l’envelliment actiu a diferents municipis de Catalunya. Gestió integral d’equipaments públics municipals per a gent gran

Promoció de l’envelliment actiu
 
·Suport, gestió i organització dels programes.
·Dinamització d’activitats per a gent gran amb l’objectiu de fomentar l’envelliment actiu en les persones grans.
·Promoció d’activitats per una millor qualitat de vida
·Suport en la realització de tràmits telemàtics per a gent gran.   
 
Gestió integral d’equipaments públics municipals per a gent gran
 
·Coordinació de l’equip de professionals que hi treballen: direcció, dinamització, menjador social, control d’accessos, neteja. 
·Creació de la programació, organització, dinamització i difusió cultural dels centres: activitats socioculturals, tallers, monogràfics, així com d’esdeveniments culturals i de lleure.

Programes d’acció social, educativa i cultural

Promoció del Civisme Ciutadà en municipis. Programes infantils i juvenils.Dinamització d’espais polivalents i de lleure en equipaments públics

Promoció del Civisme Ciutadà
 
·Sensibilització, divulgació i informació ciutadana sobre la normativa de l’Ordenança Cívica Municipal. 
·Recull de dubtes i suggeriments de la ciutadania.
·Seguiment del manteniment dels espais públics.
·Detecció i intervenció en situacions o actuacions incíviques.      
 
Programes infantils i juvenils

·Programes didàctics per a infants i joves menors de 18 anys, en risc d’exclusió social.
·Promoció d’un estil de vida saludable, de valors pel civisme i la convivència ciutadana, la formació pel seu itinerari personal i pel foment de la participació en el seu entorn comunitari.
·Dinamització de l’espai de cura infantil i juvenil, oberta a les famílies.
 
Dinamització d’espais polivalents i de lleure en equipaments
 
·Formació i assessorament a les persones responsables i demés usuaris/es dels equipaments per fer un bon ús dels espais polivalents i de lleure públics a través de la realització i implementació de protocols i codis de conducta adaptats a cada realitat. 

ESTEM EN CONTACTE

Necessiteu un servei ? teniu dubtes ? voleu que us assessorem ?